Witaj na mojej stronie.
Będę zamieszczać tutaj informacje o deweloperach wartych polecenia.

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż mieszkań lub domów, zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jest zobligowany ta ustawą do sporządzenia prospektu informacyjnego o danych przedsięwzięciu deweloperskim tu. Prospekt przekazywany jest na żądanie osoby, która wykazuje zainteresowanie ofertą deweloperską, jest zainteresowana zawiązaniem umowy z deweloperem. Prospekt powinien być przekazany na trwałym nośniku, powinien zawierać załączniki.

Prospekt informacyjny dewelopera oraz załączniki do prospektu są nierozłączną częścią umowy deweloperskiej. Te obowiązki nałożone na deweloperów przekładają się na zwiększenie przejrzystości transakcji kupna nieruchomości.


Umowa deweloperska sprzedaży nieruchomości jest podstawą wpisania do księgi wieczystej (dla nieruchomości przedsięwzięcia deweloperskiego.